Promotivni video – 7 osnovnih pitanja i marketing strategija

Baš kao što je školski veb sajt do pojave  imao dalek put  od početka dial up  interneta tokom devedesetih pa do danas , tako je  i promotivni  video kao komunikacijski alat počeo da se primenjuje u poslednje vreme.

Samo nekoliko privatnih škola je moglo sebi da priušti primenu promotivnog videa. Danas, uz svu tehnološku inovaciju i brzinu interneta moguća je trenutna distribucija visokokvalitetnog video zapisa.

Važno je osigurati da bilo koji promotivni video da stvarnu vrednost celokupnoj marketinškoj strategiji. Video bi trebalo da ima jedinstvenu sposobnost da utiče i uhvati emociju scene, prenoseći kako ljudi razmišljaju i osećaju !

Ako se kaže da slika  govori 1000 reči, zamislite šta možete reći sa 25 kadrova u sekundi! 

Međutim, ova moć može da stvori i probleme, ako nikada niste radili nešto slično,

uvek postoji doza zabrinutosti oko toga šta bi proces stvaranja uspešnog promotivnog filma trebao da sadrži?

Moj predlog je odgovor na 7 osnovnih pitanja koji će promotivni video povezati sa školskom marketing strategijom  pre bilo kog proizvodnog sastanka!

  1. Šta želite da postignete od svog video projekta? Da li je cilj samo prenošenje informacija ili razvoj vašeg brenda ili želite da postaknete  roditelje na razmišljanje?
  2. Kome je namenjen vaš video i gde će te ga plasirati? Video snimci mogu biti prilagođeni ciljanju jedne ili više ciljnih grupa.
  3. Koje su vaše ključne poruke? Pokušajte da poruke budu što preciznije i jasnije !
  4. Koje bi ste ključne slike i lokacije želeli da pokažete? Morate se potruditi da pre snimanje imate ideje u glavi kakve kadrove želite da snimite.
  5. Postoji li vizuelna tema? Da li se produkcija mora povezati sa određenim smernicama robne marke, vizuelnim indetitetom .
  6. Da li vam je potrebna saglasnost snimanja određenih ljudi, dece, aktivnosti ili lokacija? Imajte na umu ovo pre snimanja
  7. Da li su dostupne potencijalne lokacije za snimanje? Može li snimatelji snimiti sve zadate lokacije i  koji su alati potrebni za to.

Razumevanje svoje ciljne publike, identifikacija jedinstvenih prednosti, pravilan izbor kanala komunikacije i stalno unapređivanje su ključni koraci ka uspešnom promovisanju. Postavljajući ova sedam osnovnih pitanja i primenjujući odgovarajuće marketing strategije, možete ostvariti željene rezultate i privući pažnju vaše ciljne publike.

Nakon odgovara na ova pitanja važno je postaviti okvire i smernice kretivnom timu i dogovoriti niz kontrolnih tačaka koje su potrebne. Ovo će osigurati da se pravi rezultati postignu na vreme i minimiziraju rizici i troškovi dogovorenog  budžeta.

U sledećem postu biće objašnjeni alati i tehnike snimanja a do tada možete pogledati naše prošle postove !

Link školskog sajta: http://www.srednjaskola-novibecej.edu.rs/

Facebook stranica:https://www.facebook.com/srednjaskolanovibecej