E-mail marketing i content marketing

Email marketing Newsletter (mailing lista ili E-mail marketing) šalje se putem E-maila, a sadrži razne korisne sadržaje koji mogu zanimati korisnike. Koriste ih velika i mala preduzeća za promociju svojih proizvoda i usluga, ili za povećanje svesti o svojoj prisutnosti na tržištu među određenim grupama ljudi.

 

Content Marketing ili ti marketing sadržajem predstavlja kreiranje takvog sadržaja čiji je primarni cilj da ostavi utisak, proizvede relevantnu vrednost i na taj način “proda ” ideju proizvoda određenoj ciljnoj grupi, za razliku od tradicionalnog marketinga čiji je cilj da proda sam proizvod.

Content Marketing može biti u formi članka, blog posta, ebooka, videa, infografika, PPT prezentacije na SlideShareu, newslettera, emaila, izveštaja.. i ima jasan cilj da poveća vidljivost brenda/ proizvoda / usluge / ličnosti, stvori međusobnu povezanost i razumevanje zarad uspostavljanja kvalitetnog odnosa koji se kruniše prodajom / konzumiranjem onoga što prodajete.