E-mail marketing i content marketing

Email marketing Newsletter (mailing lista ili E-mail marketing) šalje se putem E-maila, a sadrži razne korisne sadržaje koji mogu zanimati korisnike.